Izdelek je dodan v košarico. Poglej in zaključi naročilo! Razprodano

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

PRAVILA NAGRADNIH IGER na spletu

 

  1. 1. PODATKI O ORGANIZATORJU

  2. Organizator nagradnih iger je Bastet d.o.o., Kermaunerjeva ulica 10, 1000 Ljubljana, PE Popek trgovina za nosečnice in mamice.

 

  1. 2. OPIS SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri na Facebook strani (Popek - https://www.facebook.com/TrgovinaPopek/) in Instagram strani TrgovinaPopek -https://www.instagram.com/trgovinapopek/) lahko sodelujete tako, da opravite določeno dejanje, ki je specifično opredeljeno v posamezni nagradni igri, objavljeni v Facebook in Instagram objavi na strani (primer: odgovorite na vprašanje, če je le-to zastavljeno, itd).

Z opravljenim dejanjem v skladu z navodilom specifične nagradne igre postanete sodelujoči v nagradni igri in s tem tudi potrjujete, da ste prebrali pravila nagradnih iger.

Vsak uporabnik družabnega omrežja Facebook in Instragram lahko v posamezni nagradni igri sodeluje zgolj enkrat.

Sodelujoči lahko kadarkoli obvesti organizatorja nagradnih iger o spremembi osebnih podatkov z dopisom na info@popek.si.

Iz nagradnih iger se lahko kadarkoli odjavite, tako da napišete dopis, v katerem izrazite željo po odjavi na mail info@popek.si.

Sodelujoči v nagradni igri sami krijejo morebitne stroške, nastale v sodelovanju v nagradnih igrah (stroški dostopa do interneta, mobilnih podatkov, itd.).

S sodelovanjem v nagradnih igrah sodelujoči organizatorju dovoljujejo, da objavi njihove osebne podatke (ime in priimek) na strani, v primeru, da je zmagovalec/ka nagradne igre.

 

3. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI?


V nagradnih igrah lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki upoštevajo pravila iz 2. točke.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

 

4. TRAJANJE NAGRADNIH IGER

Če ni izrecno napisano drugače, nagradna igra traja 14.dni.


5. KAKŠNE SO NAGRADE?

Nagrade so materialne narave (določene v objavi nagradne igre) in jih ni možno zamenjati za denarno nagrado. Vrednost nagrade (cena z DDV) ne presega 42 evrov, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti (v skladu s 105. in 108 členom ZDoh- 2).  Nagrada ni prenosljiva na tretje osebe.

 

6. PODELITEV NAGRAD IN OBVEŠČANJE

Nagrada se podeli na podlagi žreba, ki ga opravi organizator po končani nagradni igri na naslovu organizatorja pod vodstvom komisije. Dobitnik nagrade je objavljen na strani v objavi nagradne igre (v komentarju ali na zidu). Dobitnik nagrade mora v 30 dneh po razglasitvi zmagovalca na strani posredovati organizatorju svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko, številka telefona) na info@popek.si

V kolikor dobitnik nagradne igre ne sporoči organizatorju podatkov v 30-dnevnem roku, se opravi ponovni žreb in se določi novega dobitnika nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne dostavi, v kolikor ugotovi, da je sodelujoči predložil napačne ali nepopolne podatke, ali deloval v nasprotju s pravili nagradnih iger. Organizator se zavezuje, da nagrado dostavi v doglednem času.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli v primeru višje sile (elementarne nesreče, prenehanje obstoja poslovnega objekta, smrti, itd.).

 

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


Vsak sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

 

8. REŠEVANJE SPOROV


Organizator si prizadeva za mirno reševanje sporov in se odveže odgovornosti za morebitno škodo, povzročeno s sodelovanjem v nagradnih igrah.

V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravila v zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženca. Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obvestil udeležence z objavami tukaj .

Vsi spori se rešujejo najprej preko e-mail naslova info@popek.si. V kolikor mirno reševanje sporov ni mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Želimo vam veliko sreče in užitkov ob sodelovanju v naših nagradnih igrah.

Ekipa PopekIšči